Özbek türkçesi ekler

kumarhane kralı


Özbek Türkçesinde 23 ünsüz vardır. Kiril alfabesindeki sıralanışına göre bu ünsüzler şunlardır: b, v, g, d, c/ j, z, y, k, l, m, n, p, r, s, t, f, x, ts, ç, ş, q, ğ, h ng ( ñ) ünsüzü için ayrı bir işaret yoktur, n ve g seslerinin yan yana gelmesiyle gösterilir: tång ( tan), ming ( bin), keng ( geniş) gibi. ts ( Ц) harfi ise, Rusça kelimelerde görülür: ts. See full list on turkcenindirilisi. tekil ve çoğul şekilleri, iyelik ekleri de kıyaslanarak incelenmiştir ( Abdurahmonova. Özbek ve Türkiye Türkçesindeki “ görmek” anlamındaki fiillerin (. Büyük Ünlü Uyumu. See full list on tr. Özbek Türkçesinde 23 ünsüz vardır. Ünlüler Özbek Türkçesinde 10 tane ünlü vardır. Ancak bu sesler alfabede 7 harfle gösterilir. aä, ıi, oö, uü sesleri ortak birer işaretle gösterilir.

 • Qalqon turk seriali uzbek tilida

 • Kino jangari kinolar uzbek tilida

 • O zbekiston yangi tarixi kitob

 • Han atlas uzbek restaurant

 • One million uzbek coders регистрация


 • Video:Ekler türkçesi özbek

  Ekler türkçesi özbek


  İşte Özbek Türkçesi bu ku. Kishilik Olmoshi: Yukarıda görülen - man / män/, - san / sän/, - dir / dir/, - miz / miz/, - siz / siz/, lar / lär/ ekleri ses uyumuna göre değişmez! Bundan başka, değil anlamındaki emas sözü kimi zaman masbiçiminde kısa da kullanılabilir. Demir Yürek Türkleriz - Özbek Eli Türkçesi - Türkçe Altyazılı HD. Yukarıda görülen - ni / ni/, - ga / gä/, - da / dä/, - dan / dän/, - ning / niñ/ ekleri ( yani Suffixler) ses uyumuna göre değişmez! Çokluk eki: - lar 1. tillar: diller vs. Casus, Özbekçe, Türkçe. İyelik EkleriDüzenle. Özbekçe, Türkçe, Özbekçe, Türkçe. Küçük Ünlü Uyumu.

  Özbek Türkçesinde lokatif hali eki + däşeklinde olup, tek şekillidir ve uyuma tabii değildir. Örnek: a) Körgände ( < kör - gän + dä) sözcüğü kör " gör- " - gen + däşeklinde oluşmuştur. Körgändäkelimesi, kör " gör" - F. K, - gän " Partisip" + dälokatif hali ekinden oluşmuştur. Özbek Türkçesi kalınlıkincelik uyumu yönünden Türk Lehçeleri içerisinde en bozuk olanıdır. İlk heceden sonra gelen ünlülerin değişkenlik göstermesi, aä, ıi, oö, uü ünlülerinin kalın ünsüzlerden x, q, ğ’ ye göre değişiklik göstermesi ve eklerin tek şekilli olmaları ( lik, di, siz, dir, mi vs. ) gibi sebeplerden dolayı bu uyum çok zayıftır: berädi ( veriyor), oğrılik ( hırsızlık), qåşıqsiz ( kaşıksız), boldi ( oldu), bårmi ( var mı), qıliç ( kılıç), uydirmåq, bilmåq, yolçi, oquvçi ( öğrenci). Özbek Türkcesi için kullanılmış olan Kiril Alfabesi. Özbek Türkcesi için kullanılan Latin Alfabesi ( 1995). Özbek Türkçesinde Yapım Ekleri.

  Sesli harfle biten fiillerin çekimi farklıdır: 1. o' qiyman okuyacağım/ okurum Bazen Türkçe şimdiki zamanı karşılar: 1. qayerda o' qiysiz? nerede okuyorsunuz? Aslında Özbek Türkçesinde yalnızca bu yabancı dillerden geçen ekler değil hatta kelimeler ( tabii Arapça ve Farsça) tamamen Türk¬ çe telakki edilerek. teklik şahıs iyelik eki + ablatif ekiyle • • 179 lf. teklik şahıs iyelik eki. özbek Türkçesinde isimden isim yapma ekleri ile türetilmiş. ÖZBEK TÜRKÇESİNDE HÂL EKLERİ Erdem KONUR ÖZET Özbek Türkçesi, tarihî Çağatay Türkçesinin, çağdaş bir devamı olup, Özbekistan' ın resmî dili konumundadır. Özbekçe, karakteristik açıdan diğer Türk lehçelerinden farklı özelliklere sahiptir. Ses uyumunun olmaması.

  Özbek Türkçesinde tonluluk bakımından kısmen uyum vardır. Ünlü veya tonlu ünsüzle biten bir kelimeye gelen ek, çoğunlukla tonlu ünsüzle başlar: suvdä ( suda), üydä ( evde), mäktäbgä ( okula), yådimdä ( hatırımda), keldi. Fakat “ ç” ile başlayan ekler, tek şekilli olduğu için bu uyumu bozarlar: ortäçä ( ortalama), özimçä ( bence), oquvçi ( öğrenci), yolçi (. Özbek Türkçesi, tarihî Çağatay Türkçesinin, çağdaş bir devamı olup, Özbekistan' ın. Anahtar Kelimeler: Özbekçe, Özbek Türkçesi, Hal Ekleri, Kelime Tahlilleri. Şahıs Zamirleri. Türkiye Türkçesiyle karşılaştırıldığında Özbek Türkçesinde kullanılan ünsüzler ile ilgili şu özellikleri tespit edebiliriz: Türkiye Türkçesinde g ile başlayan Türkçe asıllı kelimeler, Özbek Türkçesinde ötümsüz şekliyle k’ dir: kiriş ( giriş), keräk ( gerek), küräş ( güreş), kündüz ( gündüz), köl ( göl), kelin ( gelin), keltirmåq ( getirmek). Türkiye Türkçe. Özbek Türkçesi gramerinde, hâl ekleri yalın hâl, ilgi hâli, yükleme hâli, yönelme hâli, bulunma hâli, çıkma hâli, vasıta hâli, eşitlik- benzerlik hâli,. şahıs iyelik eklerinden sonra pronominal n kullanılmaz 1. uyidan: evinden 2. uylaridan: evlerinden. Durum ekleri, Türkçenin gelişim devresi içinde değişik görevler üstlenmiş, gramatik bir kategoridir. Durum ekleri, esasen ismin isme, ismin fiiliyle. Aitlik Eki: Ozbek Turkcesinde aitlik eki + gi ve + ki' dir.

  Genel olarak bulunma hali ekinden sonra - gi; ilgi hali.

  ]